OT Vozzmag - шаблон joomla Окна

      

 Bursa'da Kiralık Vinç Hizmeti Vermekteryiz ...7/24 Bizi Arayabilirsiniz

   0533 020 08 61

Kule Vinç Nasıl Kurulur

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

1. Genel Bilgiler:

Kule Vinci nasıl kurulur hakkında merak edilenler...

1.1. Kule vinci kurulacağı saha vinç çalışması için elverişli olmalı. İleride vincin yükseltilmesi halinde çalışmasını engelleyici bina, enerji hattı, baca vb. yapılar dikkate alınmalı.

1.2. Kule Vinç, düz bir zemin üzerine ve bu zemin yeterli sıkıştırılması yapılarak kurulmalı, çevresinde, tehlike yaratabilecek kazı yapılmamalı, yürüyüş rayları zemini de yeterli derecede sıkıştırılmalı ve özellikle ray basma sonları ile, çevresinde kazı yapılmamalı.

1.3. Yürüyüş rayları üzerinde ve iki ray arasındaki traversler üzerine hiçbir şey konulmamalı. Rayların üzeri devamlı kontrol edilerek temiz tutulmalı. Raylar üzerinde kum, yağ ve yağlı malzemeler bulundurulmamalı.

1.4. İki ray arasındaki limit switch’ler uygun tipte ve çalışır durumda olmalıdır.

1.5. Ray bağlantı kelepçeleri çalışmaya başlamadan önce mutlaka dikkatle kontrol edilmeli.

1.6. Kullanma ve çalışma sistemleri üzerinde değişiklik yapmayınız. Kule Vinç montajında ve kullanımında, talimatların dışına çıkılmamalı.

1.7. Kule Vincin kaldırma kapasitesine uygun yükleri, uygun şekilde kaldırınız. Bunlarla ilgili doğru limit switchleri kullanınız.

1.8. Yükleri daima vinç kancasının Şarkülünde kaldırın Boom’a yan yük vermeyiniz.

1.9. Tekerler üzerinde hareketli vagon, araba vb. yükü, vinç kancası ile çektirmeyin veya sürüklemeyin.

1.10. Zemine tespit edilmiş herhangi bir nesneyi, vinç kancası ile çektirmeyin, veya sökmeye çalışmayın.

1.11. Çalışmaya başlamadan önce vinç çalışmasını engelleyecek herhangi bir durum olmalı. Gerekli kontrollar yapılmalı.

1.12. Kule Vinç Operatörü, kaldıracağı yükü görerek kaldırmalı. Bu imkan yok ise sadece bu işi bilen bir kişi tarafından operatöre işaret verilmelidir.

1.13. Rüzgar hızına dikkat edilmeli, Rüzgar hızı saatte 40 Km/h olduğunda, çalışma durdurulmalıdır.

1.14. Çalışma sonunda, vinç park edildiğinde kaldırma kancasına bağlı olarak yük bırakılmamalı.

1.15. Çalışma sonunda (paydos), kaldırma kancasını en üst noktaya kadar çekilecek, Kanca arabası (şaryo) Operatör kabinine en yakın noktaya alınacak. kule Vinç ray üzerindeki park noktasına alınacak. Boom kilitlenmeyecek.

1.16. Kule Vinçi ray üzerinde ise her vardiya sonunda, kelepçeleri ile raylara bağlanacaktır.

1.17. Çalışma sonunda, (paydos) vincin ceryanı kesilecektir.

1.18. Halatlar, tamburlar, makaralar, kaldırma kancası, fren balataları, yük kaldırma sapanları devamlı kontrol edilecek.

1.19. Gerek vincin montajı süresinde gerekse vinç ile çalışma anında, ilgili tüm personelin, gerekli koruyucu malzemeleri (Emniyet kemeri, baret, eldiven) vb. kullanmalıdırlar.

1.20. Kule Vinç elektrik donanımı ve elektrik kabloları; sık sık dikkatlice kontrol edilmeli.

1.21. Gerek montajda, gerekse vinç ile yapılan çalışmalarda, EMNİYET KURALLARI ’na uymayan koşullarda ve uygun olmayan malzeme ile (sapan, kilit) kesinlikle çalışmayınız.

2. Kule Vinç Bakımı

2.1. Günlük Bakım

2.1.1. Bütün motorların frenini kontrol ediniz, ayarı bozulmuşsa ayarını yapınız.

2.1.2. Bomda bulunan saryo halatını kontrol ediniz, ezik ve damarda kopma varsa yenisiyle değiştiriniz. Saryoda bulunan halatın uçlarındaki klemensleri kontrol ediniz ve gevşemişse sıkıştırıp Saryo halatında boşalma olmuşsa saryoda bulunan tambur sayesinde anahtarla sıkıştırınız.

2.1.3. Kanca halatını kontrol ediniz, damar kopukluğu veya ezilme varsa, yenisi ile değiştirene kadar kesinlikle çalıştırmayınız. Kanca halat ucunda bulunan klemensi kontrol ediniz ve gevşeme varsa sıkıştırınız.

2.1.4. Elektrik kablosunu yukarıya doğru çıkarken kontrol ediniz, ezik veya kesik gördüğünüz anda yenisiyle değiştiriniz.

2.1.5. Hareketli makaranın devamlı yağlı olmasına dikkat ediniz.

2.1.6. Mesai saati bitiminde kancayı yukarı toplayınız ve dönüş frenini açınız, aşağı indikten sonra vinç’in yürüyüş ayaklarını kilitleyiniz.

2.1.7. kule Vinçi dayanma gücünden fazla rüzgar olunca çalışmayı durdurunuz.

2.2. Haftalık Bakım

2.2.1. Tüm limit swiçlerini temizleyip gevşemede bulunan swiçleri sıkınız.

2.2.2. Limit swiçleri kontaklarını kontrol ediniz, limit swiçlerin ayarı bozulmuş ise ayarlayınız.

2.2.3. Yük monment ve tonaj limit swiçlerini tesbit ediniz, cıvatalarını kontrol ediniz, gevşemiş ise iyi sıkınız.

2.2.4. Kontaktörlerin ve bobinlerin kontaklarını kontrol ediniz, ark yapmış olan kontakları temizleyiniz çalışmasını uygun görmediğiniz malzemeyi yenisiyle değiştiriniz.

2.2.5. Elektrik panosunda bulunan bağlantı klemenslerini yeniden sıkıştırınız. Motorlara giden bütün kabloları kontrol edip, ezik veya kesik olanlar varsa yeni kabloyla değiştiriniz.

2.2.6. Kanca ve saryo makaralarını gözden geçirip, zedelenme olan pim veya makaralarını değiştiriniz.

2.2.7. Arka ağırlık taşlarını birbirine bağlayan cıvatayı sıkınız.

2.2.8. Kancanın çengelini ve kancanın pimlerini kontrol ediniz.

2.3. Kule vincin Aylık Bakımı

2.3.1. Hareketli parçaları yağlayınız. (Göbek dişlisi kancanın hareketli parçasıdır.)

2.3.2. Bütün eleman ve merdiven cıvata ve somunları kontrol ediniz, gevşek olanları sıkınız.

2.3.3. Kule Vinç’in bütün pimlerini kontrol ediniz zedelenme gördüğünüz pimi değiştiriniz. (Vinç’i kuran yetkili kişiye haber ver)

2.3.4. Gezinme korkuluklarını kontrol ediniz.

2.3.5. Bom dibinde bulunan elektronik pimde zedelenme varsa yenisiyle değiştiriniz.

2.3.6. Kabin içinde bulunan elektronik kg göstergesinde % 10 eksik veya fazla, daha da büyük rakamlar veya hiç göstermiyorsa yetkilisine haber veriniz.

2.3.7. Koruma olmayan yerlerde enmiyet kemerini takınız.

2.3.8. Göbek dişlisini komple, istenilen kg, torkla sıkınız.

3. Kule Vinç’in Yürütülmesi
3.1. Rayın taşlarla bağlanma mesafesinin 30 ar cm aralıklarla olmasına dikkat ediniz.
3.2. Rayın alt taşları karşılıklı 2 m birbiriyle bağlanması.
3.3. Ray sonu stoperlerin takılı olması.
3.4. Rayın rampa swiçleri takılı olması.
3.5. Rayın üzerinde hiçbir malzeme olmamasına dikkat ediniz.
3.6. Fırça kablosunu yürütmeden önce kontrol ediniz, dağınık şekilde bulunan kablonun düzgünce fırça istikametinde ayarlayınız.
3.7. Rayları nüve ile kotlarını kontrol ediniz ve fazla fark çıkarsa rayların altlarını besleyerek aynı kota getiriniz.
3.8. Kule vinç yürütülürken bomun ray istikametinde olmasına dikkat ediniz.
4. Kule Vinç Montaj İşleri Çalışma ve Teknik Emniyet Talimatnamesi
4.1.1. Kule vinç montaj işlerinin düzgün, sistemli, teknik emniyet şartlarına uygun ve iş kazası meydana getirmeyecek şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususların tüm kule vinç montaj işçileri tarafından mutlak surette yerine getirilmesi ve hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gereklidir.
4.2. Vinç kurulum Genel Bilgiler:
4.2.1. Kule vinç kurum ve söküm işinde ehil ve yetkili kişiler çalışacaktır.
4.2.2. Kule vinç kurum ve söküm işine başlamadan önce gerekli olan iş güvenliği emniyeti işe başlamadan önce alınacaktır.
4.2.3. Emniyet kemeri, baret ve eldivensiz kesinlikle çalışılmayacak olup, bunları kullanmayanlar kendileri sorumlu olacaklardır.
4.2.4. Yetkili kişi (Vinç montörü) olmadan işe başlanmıyacak olup, montörün emirlerinin dışına kesinlikle çıkılmıyacaktır.
4.2.5. Kurum ve söküm esnasında işaretçi gerekiyorsa işareti sadece bir kişi verecektir.
4.2.6. Rüzgar hızı emniyet açısından tehlike arzettiği takdirde vinç kurum ve sökümü kesinlikle yapılmayacaktır.
4.2.7. Gerek montaj esnasında ve gerekse vinç ile yapılan çalışmalarda, Emniyet Kurallarına uymayan koşullarda ve uygun olmayan malzeme ile (sapan, kilit) kesinlikle çalışılmayacaktır.
4.2.8. Vincin kurulacağı saha vinç çalışması için elverişli olmalı, ileride vincin yükseltilmesi halinde çalışmasını engelleyici bina, enerji hattı, baca vb. yapılar dikkate alınmalıdır.
4.2.9. Vinç düz bir zemin üzerine ve bu zemin yeterli sıkıştırılması yapılarak kurulmalı, çevresinde tehlike yaratabilecek kazı yapılmamalı, yürüyüş rayları zemini de yeterli derecede sıkıştırılmalı ve özellikle ray basma sonları ile, çevresinde kazı yapılmamalıdır.
4.2.10. Yürüyüş rayları üzerinde ve iki ray arasında traversler üzerinde hiçbir şey konulmamalı, rayların üzeri devamlı kontrol edilmeli, temiz tutulmalı, raylar üzerinde kum, yağ ve yağlı malzemeler bulunmamalıdır.
4.2.11. İki ray arasındaki limit siwiçler tipte ve çalışır durumda olmalıdır.
4.2.12. Ray bağlantı kelepçeleri çalışmaya başlamadan önce mutlaka dikkatle kontrol edilmelidir.
4.2.13. Kullanma ve çalışma sistemleri üzerinde değişiklik yapılmayacaktır. Vinç montajında ve kullanma esnasında talimatların dışına kesinlikle çıkılmayacaktır.
4.2.14. Vincin kaldırma kapasitesine uygun yükleri, uygun şekilde kaldırınız. Bunlarla ilgili doğru limit siwiçleri kullanınız.
4.2.15. Yükleri daima vinç kancasının şakülünde kaldırın ve bom’a yan yük vermeyiniz.
4.2.16. Tekerlekler üzerinde hareketli vagon, araba vb. yükü vinç kancası ile çektirmeyin veya sürüklemeyin.
4.2.17. Zemine tesbit edilmiş herhangi bir nesneyi, vinç kancası ile çektirmeyin veya sökmeye çalışmayın.
4.2.18. Çalışmaya başlamadan önce vinç çalışmasını engelleyecek herhangi bir durum olmamalı. Gerekli kontroller yapılmalıdır.
4.2.19. Vinç operatörü kaldıracağı yükü görerek kaldırmalı. Bu imkan yok ise sadece bu işi bilen bir kişi tarafından operatöre işaret verilmelidir.
4.2.20. Rüzgar hızına dikkat edilmeli, rüzgar hızı vincin marka ve konumuna göre gösterilen rüzgar hızı km. nin dışına çıkılmamalı.
4.2.21. Çalışma sonunda (paydos) kaldırma kancasını en üst noktaya kadar çekilecek. Kanca arabası (şaryo) operatör kabinine en yakın noktaya alınacak. Vinç ray üzerindeki park noktasına alınacak. Boom kilitlenmiyecektir.
4.2.22. Kule Vinç ray üzerinde ise her vardiya sonunda kelepçeleri ile raylara bağlanacaktır.
4.2.23. Çalışma sonunda (paydos) vincin cereyanı kesilecektir.
4.2.24. Halatlar, tamburlar, makaralar, kaldırma kancası, fren balataları, yük kaldırma sapanları devamlı kontrol edilecektir.
4.2.25. Vinç elektrik donanımı ve elektrik kabloları sık sık dikkatlice kontrol edilecektir.
4.3. Kule Vinç Çalışma Emniyeti
4.3.1. Kule Vinç operatörü her zaman makinasını çalışır, noksan ve arızasız olarak bulundurup, vardiya arkadaşına teslim etmek zorundadır.
4.3.2. Operatör yapılması istenilen yükleme, boşaltma ve nakiller gibi işlerde vincin ve işyerinin özelliklerini göz önünde bulundurarak emniyetini tam olarak alır ve katolokta yazılı olanlara uyar.
4.3.3. Vardiya arkadaşından teslim alırken bir arıza, noksan veya anormallik hisseder veya görürse en yakın amirine haber verip bildirmek zorundadır.
4.3.4. İşe başlamadan önce:
4.3.4.1. Makinayı kontrol et.
4.3.4.2. Kanca sapan ve halatları kontrol et.
4.3.4.3. Vincin limit siwiçleri,ni frenlerini kontrol et.
4.3.4.4. Makara ray vs. kontrol et.
4.3.4.5. Bütün kontrolleri tamamla.
4.3.5. Vinçi Çalıştırırken:
4.3.5.1. Bir arıza görürsen kontrolünden geçir. Arızayı tamir ettir, arızalı makine ile çalışma.
4.3.5.2. Elektrik arızalarına, tamirine, bakımına karışma amirine ve elektrik teknisyenine haber ver.
4.3.5.3. Vincin katoloğunda, mesafelere göre yazılı ve kapasitesinden fazla yük kaldırma (ilave 1 gr. dahi kaldırma) fazla yük için verilen emri’de dinleme.
4.3.5.4. Kancanın ucunu görmediğin bölgelerde işaretçi tarafından işaret verilmedikçe hareket etme, çalışma.
4.3.5.5. Vinç çalışırken işaretçi ile anlaşacağınız işaretlere uyarak hareket et.
4.3.5.6. Bir kişiden fazla kişiden işaret alma, tehlikelidir.
4.3.5.7. Yük kaldırmayı daima halatı dik konumda yap, katiyyen;
4.3.5.7.1. Yan eğik konumda kaldırma.
4.3.5.7.2. Sürükleyerek kaldırma.
4.3.5.7.3. Çekerek kaldırma.
4.3.5.7.4. İtmeye çalışma.
4.3.5.7.5. Savurarak fırlatma vs. dikkat et.
4.3.5.8. Çalıştığın bom yarıçaplı daire alanı içinde kimseyi sokma, varsa çalışma.
4.3.5.9. Sapancı sapan emniyetli bir şekilde yüke bağlanıp tehlikeli ve kaldırma alanı dışına çıkmadan yük kaldırma.
4.3.5.10. Yükü kaldırmadan evvel iyi bağlayıp, bağlanmadığı, yüke göre sapan kullanıp, kullanmadığına dikkat et, kaldırma anında herhangi bir gevşeme, boşluk, halatta telleme hissedersen katiyen kaldırma yükün yanına da kimseyi sokma.
4.3.5.11. Başkalarına kim olursa olsun şefi, mühendisi, formen, yağcı usta vs. katiyyen;
4.3.5.11.1. Yanına
4.3.5.11.2. Sapana asılı olarak
4.3.5.11.3. Yükün üstüne,
4.3.5.11.4. Boma
4.3.5.11.5. vb. alma bindirme (makine yanına dahi yaklaştırma.)
4.3.5.12. Ağır yükleri daima alçakta taşı.
4.3.5.13. Vincin her tarafı temiz ve bakımlı olmasına dikkat et; katiyyen kaynak yaptırma oksijen değdirme.
4.3.5.14. Çalışacağın yerde elektrik tellerine dikkat et;
4.3.5.15. Yüksek gerilim yanlarında çalışıyorsan elektrik tellerine en az 7 metre olmalıdır. Vinci kesinlikle 7 metreden fazla yaklaştırma.
4.3.5.16. Kule Vincin muhakkak surette topraklaması yapılmalıdır.
4.3.5.17. Yükten çözülen kanca, halat, sapan vb. nin bir yere takılmamasına dikkat et.
4.3.5.18. Emniyetli çalış.
4.3.5.19. Sapan boşlukları boşluğun sonuna doğru gayet yavaş kaldırılmalıdır.
4.3.5.20. Vinçle çalışırken katiyen sert hareketler yapma bütün hareketler yumuşak olmalıdır.
4.3.5.21. Taşıma sepeti olmadan malzeme taşıma.
4.3.5.22. Vinci sen ve vardiya arkadaşından başka kimseye kullandırma, yeterlilik belgesi olsa dahi kullandırma.
4.3.5.23. Vincin günlük, haftalık ve aylık bakımını zamanında yaptır.
4.3.5.24. Vinci uykusuz, yorgun ve hasta olarak kullanma.

Okunma 4708 defa Son Düzenlenme Son Düzenlenme April 28 2017
İsmet AYDIN

Biz işimizi severek yapıyoruz...

Bizi 7/24 arayabilirsiniz

Tel: 0533 020 08 61 

Bu kategoriden diğerleri: « INSULATED AERIAL PLATFORM

Firma Profili

AY-SAM VİNÇ Bursa'da Vinç kiralama, Sepet Kiralam ve Forklift Kiralama hizmetleri vermektedir. Firmamız sektöründe edinmiş olduğu tecrübe, deneyim ve birikimi sonucunda hizmet kalitesini her geçen gün daha da yükselterek en ekonomik, en hızlı, en dürüst ve kaliteli hizmeti prensip haline getirmiştir. Devamı

AY SAM Vinç: 0533 020 08 61

İletişim Bilgileri

yer Beşevler Konak mah. Betül sk. No:8  Nilüfer/Bursa

neIcon 0533 020 08 61
mail info@kiralikvincbursa.net 

Ziyaretçiler

Bugün 12

Dün 30

Bu Hafta 254

Bu Ay 551

Toplam 67312